Pyhä-Luosto koronan jälkeen -hanke

#matkailualueetnousuun

#matkailualueetnousuun

Visit Pyhä-Luosto ry sai myönteisen päätöksen TEMin kautta tulevan Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät hankkeet -rahoituksesta toteuttavalle hankkeelle. Visit Pyhä-Luoston hanke on nimeltään "Pyhä-Luosto koronan jälkeen -hanke" ja se muodostuu kolmesta kokonaisuudesta.

 1. Pyhä-Luosto vastuullisuusohjelma
  Pyhä-Luosto alueella vastuullisuus on yksi keskeisimpiä arvoja matkailualue ja yritystasolla. Pyhä-Luosto vastuullisuusohjelman työstäminen on aloitettu nykytilan arvioinnilla vastuullisuuden eri osa-alueista. Matkailualueen nykytilaa on arvioitu ympäristöllisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen
  kestävyyden näkökulmasta. Jokaisen osa-alueen osalta määritellään alueen tahtotila, toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut tahtotilan saavuttamiseksi. Lisäksi toimenpiteiden ja
  kehityksen seuraamista tukemaan määritellään mittarit, jotka perustuvat Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelmaan.
 2. Pyhä-Luosto maastopyöräilyreittien digitalisointi
  Pyhä-Luostolla on viime vuosina kehitetty maastopyöräilyverkostoa sekä Pyhä-Luosto kansallispuiston sisällä, että lähialueilla. Hankkeella reitistöaineisto tuotetaan digitaalisen muotoon, siten, että reitit ovat helposti asiakkaan löydettävissä pyha.fi | luosto.fi -sivustoilla.
 3. Pyhä-Luosto viestintästrategian selkeyttäminen ja testikampanja
  Viestinnän selkeyttämisen yhtenä tavoitteena on edesauttaa Pyhä-Luosto alueen profiloitumista muiden Lapin keskusten joukossa. Kun kotimaan markkinointiviestinnän kärjet ja argumentit sekä kohderyhmät on hiottu ja oikeat kanavat heidän tavoittamisekseen löydetty, suunnitellaan kanavakohtaiset viestit viestinnän tehokkuuden varmistamiseksi. Valintojen pohjalta toteutetaan digitaalisesti toteuttava testikampanja, jonka toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset, mikäli valittu linja ei toimi.

#matkailualueetnousuun

Visit Pyhä-Luosto ry sai myönteisen päätöksen TEMin kautta tulevan Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät hankkeet -rahoituksesta toteuttavalle hankkeelle. Visit Pyhä-Luoston hanke on nimeltään "Pyhä-Luosto koronan jälkeen -hanke" ja se muodostuu kolmesta kokonaisuudesta.

 1. Pyhä-Luosto vastuullisuusohjelma
  Pyhä-Luosto alueella vastuullisuus on yksi keskeisimpiä arvoja matkailualue ja yritystasolla. Pyhä-Luosto vastuullisuusohjelman työstäminen on aloitettu nykytilan arvioinnilla vastuullisuuden eri osa-alueista. Matkailualueen nykytilaa on arvioitu ympäristöllisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen
  kestävyyden näkökulmasta. Jokaisen osa-alueen osalta määritellään alueen tahtotila, toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut tahtotilan saavuttamiseksi. Lisäksi toimenpiteiden ja
  kehityksen seuraamista tukemaan määritellään mittarit, jotka perustuvat Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelmaan.
 2. Pyhä-Luosto maastopyöräilyreittien digitalisointi
  Pyhä-Luostolla on viime vuosina kehitetty maastopyöräilyverkostoa sekä Pyhä-Luosto kansallispuiston sisällä, että lähialueilla. Hankkeella reitistöaineisto tuotetaan digitaalisen muotoon, siten, että reitit ovat helposti asiakkaan löydettävissä pyha.fi | luosto.fi -sivustoilla.
 3. Pyhä-Luosto viestintästrategian selkeyttäminen ja testikampanja
  Viestinnän selkeyttämisen yhtenä tavoitteena on edesauttaa Pyhä-Luosto alueen profiloitumista muiden Lapin keskusten joukossa. Kun kotimaan markkinointiviestinnän kärjet ja argumentit sekä kohderyhmät on hiottu ja oikeat kanavat heidän tavoittamisekseen löydetty, suunnitellaan kanavakohtaiset viestit viestinnän tehokkuuden varmistamiseksi. Valintojen pohjalta toteutetaan digitaalisesti toteuttava testikampanja, jonka toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset, mikäli valittu linja ei toimi.