Kohti kestävää matkailua Pyhä-Luostolla

Perusta kestävän matkailun kehittämiselle
Pyhän hiihtokeskus - hiilineutraali hiihtokeskus

Master Plan - perusta kestävän matkailun kehitykselle

Pyhän ja Luoston matkailukeskusten Master Plan -suunnitelmat tehtiin yhteistyössä kanadalaisen Ecosign Mountain Planners Ltd -nimisen yrityksen kanssa. Alueille laaditut suunnitelmat tukevat kestävää kehitystä. Suunnitelmien keskiössä on molemmissa matkailukeskuksissa viihtyisät kävelykylät. Hot Bed -lähestymistapa varmistaa, että kaikki ydinalueen sängyt ovat kaupallisessa käytössä ympäri vuoden. Merkittävä osa majoituskapasiteetista ski in - ski out periaatteella, sekä palvelutarjonnan mitoittaminen suhteessa majoituskapasiteettiin.


Green DMN (Green Destination Management Net) -ohjelmalla alkuun

Pyhä-Luosto lähti mukaan Green DMN -ohjelmaan jo syksyllä 2008. Mukana laadun kehittämisohjelmassa on ollut koko Pyhä-Luosto alue ja vetureina asiaa eteenpäin ovat vieneet yhdeksän Green DMN laatutiimiin kuuluvaa yritystä. Laadunkehittämisohjelman päättymisen jälkeen Pyhä-Luostolla on jatkettu sinnikästä työtä kohti kestävää matkailua ja vihreämpiä toimintatapoja.Laadun kehittämisohjelman kautta Pyhä-Luosto alueelle laadittiin ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman painopistealueet ovat: energia, liikenne, jätehuolto, rakentaminen ja luonnonsuojelu. Ympäristöohjelmassa on määritelty toimenpiteet painospistealueiden kehittämiseksi.Pyhä-Luosto hakeutui maaliskuussa 2019 yhdeksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottikohteista. Ohjelman pilotointi vaihde päättyi 1.6.2020. Ohjelman myötä Pyhä-Luosto on yhdessä muiden ohjelmassa mukana olleiden kestävän matkailun edelläkävijöiden kanssa Sustainable Travel Finland -ohjleman mukaisella kehityspolulla.

Tutustu tarkemmin: Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelmaan.

Pyhä-Luostolla nautit tunturiluonnosta vastuullisten matkailuyrittäjien hoivissa. Alueella on aktiivisesti kehitetty toimintoja siten, että energiaa, lämpöä ja vettä tuotetaan ja kulutetaan mahdollisimman järkevästi ja luontoa säästäen. Jätehuollon osalta merkityksellisintä on jätteen määrän pienentäminen ja koko ajan kehitettävä kierrätys.

Tervetuloa nauttimaan Pyhä-Luoston ainutlaatuisesta luonnosta vielä tulevinakin vuosikymmeninä!

Pyhästä tuli Pohjoismaiden ensimmäinen energian käytön osalta hiilineutraali hiihtokeskus vuonna 2011, jonka myötä hiiihtokeskus on pystynyt vähentämään energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä noin 80 %. Lisäksi Ski-Inn majoitusyksiköt ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2008 ja Pyhätunturi Oy kompensoi henkilökunnan työmatkoista, kuten lentomatkustamisesta, aiheutuvat hiilipäästöt. Yritys on myös sitoutunut EU:n energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoite on parantaa energiatehokkuutta 7,5 % vuosien 2017-2025 aikana.

Kestävyys on yksi yrityksen ydinarvoista. Lue lisää yrityksen kestävän matkailun teoista https://pyha.fi/hiihtokeskus/vastuullisuusohjelma