Tunturiloma-arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt – Visit Pyhä-Luosto – 30.4.–31.7.2021

 1. Järjestäjä:
  Visit Pyhä-Luosto
  Luostontie 1, 98530 Pyhätunturi
  Puh: 040 8434 173
  email: info@pyha-luosto.fi

 2. Osallistumisoikeus
  Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Alle 18-vuotias osallistuu huoltajansa luvalla.

  Arvontaan voi osallistua yhdellä sähköpostiosoitteella vain kerran. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka ilmeisesti pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai todennäköisyyksien muuttamiseksi.

 3. Kilpailuaika
  Osallistumisaika on 30.4.–31.7.2021. Voittajat arvotaan 2.8.2021.

 4. Osallistuminen
  Arvontaan osallistutaan vastaamalla sivulla olevaan Google Forms -lomakkeessa esitettyyn kysymykseen, jättämällä yhteystiedot sekä antamalla luvan suoramarkkinointiin. Voittajat arvotaan vastanneiden kesken. Arvontaan hyväksytään asialliset vastaukset, jotka eivät ole sisällöltään loukkaavia.

 5. Palkinnot
  Palkintona on yksi (1) Lampivaaran ametistikaivoksen osake. Palkinnon arvo on 270 €.

 6. Voitosta ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminen
  Voitoista ilmoitetaan voittajille viimeistään 6.8.2021. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.

 7. Henkilötietojen käsittely
  Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointitarkoituksiin.

 8. Järjestäjän vastuu
  Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

  Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

 9. Muut ehdot
  Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien järjestäjän riippumattomien palvelujen käyttöohjeita. Tällaiset palvelut eivät liity arvontaan eivätkä suosittele tai hallinnoi sitä millään tavalla.

  Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvotaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Järjestäjä voi myös keskeyttää arvonnan perustellusta syystä.